Bell Schedules » Bell Schedule (M, T, W, Th)

Bell Schedule (M, T, W, Th)

Bell Schedule (M, T, W, Th) School Year 2020-2021
Description / Period Start Time End Time Length
School Start 7:45 AM
Kindergarten Lunch 10:45 AM 11:15 AM 30 min
Grades 1 & 2 Lunch 11:00 AM 11:30 AM 30 min
Grades 3 & 4 Lunch 11:20 AM 11:50 AM 30 min
Grades 5 & 6 Lunch 11:40 AM 12:10 PM 30 min
School Dismissal 1:30 PM 2:00 PM 30 min